top of page
vzduchotechnika-brno-energoflex.jpg

Vzduchotechnika

Kvalitně a v termínu zrealizovaná akce je základním kamenem pro budoucí spolupráci. Disponujeme silným realizačním týmem, který je schopen zvládnout i ty největší výzvy. Dokážeme zajistit kvalitní vedení realizace na místě stavby, důsledné plnění požadavků BOZP i koordinaci s ostatními profesemi. Montáže jen přes noc, v odstávkách technologie, čisté prostory, potravinářský provoz, nebo naopak těžký průmysl? To vše známe a umíme.
Díky našemu skladu potrubních dílů a montážního příslušenství (objímky, příruby aj.) jsme schopni pružně a rychle reagovat na nastalé změny.

Brusírny

Zpracováváme a realizujeme projekty odsávání prachu od strojových brusek, brusíren, brousících a leštících automatů, to vše s prioritou úspory elektrických energií a rekuperace tepla.

odsavani-prachu-brusirna-energoflex.jpg
odsavani-svarovny-energoflex.jpg

Svařovny

Projektujeme a dodáváme systémy odsávání a filtraci svařovacích dýmů ve svařovnách. Specializujeme se na podstropní odsávání svařoven, odsávání robotických i ručních pracovišť.

Slévárny

Navrhujeme a dodáváme systémy odprášení jak elektrických, tak plynových tavících pecí, odprášení pískového hospodářství, odsávání tryskačů, pálících pracovišť.

odpraseni-tavicich-peci.jpg
odsavani-pilin-energoflex.jpg

Dřevozpracující provozy

Specializujeme se na projektování a realizace systémů odsávání pilin od dřevoobráběcích strojů. Navrhujeme odsávání katrů, pil a automatických výrobních linek.

Uhlí a koks

Máme zkušenosti s realizacemi systémů odprášení uhelného hospodářství, zauhlování, přesypů pásových dopravníků a technologiemi zpracování koksu.

odpraseni-pasovych-dopravniku-energoflex
odpraseni-potravinarstvi-energoflex.jpg

Potravinářství

Projektujeme a dodáváme specifické odprašovací systémy explozních potravinářských prachů, odprášení zásobních sil, odsávání prachu od výrobních linek a zpracovatelských procesů.

bottom of page