top of page
odpraseni-tavicich-peci.jpg

Slévárny

Navrhujeme a dodáváme systémy odprášení jak elektrických, tak plynových tavících pecí, odprášení pískového hospodářství, odsávání tryskačů, pálících pracovišť.

Odsávání elektrických indukčních pecí

Moderní elektrické indukční pece jsou vybaveny odklopným odsávacím víkem, které zajišťuje záchyt zplodin během samotné tavby, ale i v odklopeném stavu při navážení materiálu a úpravě taveniny. Systém odsávání a filtrace zplodin je řízen dle polohy víka pece. Při tavbě dostačuje odsávat třetinový výkon oproti otevřenému víku, kdy má kouř tendenci unikat do prostoru haly. Regulaci odsávacího výkonu zajišťuje systém řízení ve spojení s automaticky ovládanými regulačními klapkami a frekvenčním měničem ovládajícím ventilátor. Odsávaný prach je suchý, odsávaná vzdušnina nemá tendenci kondenzovat ani v potrubních trasách, ani ve filtračním zařízení. Teplota odsávaného vzduchu se pohybuje v rozmezí 50 až 90°C.

odsavani-plynovych-tavicich-peci.jpg

Odsávání plynových tavících pecí

Odsávání plynových tavících pecí je specifickou oblastí odsávání a filtrace vzduchu, jelikož spaliny vznikají hořením plynu a v systému odsávání a filtrace vzduchu mají při ochlazení tendenci kondenzovat. Odsávané spaliny dosahují teplot několika set °C a pro možnost jejich filtrace látkovým filtračním zařízením je nutné jejich ochlazení na hodnoty cca 100°C až 150°C. Pro ochlazení spalin je nejvhodnější využít trubkový rekuperátor viz kapitola níže. Systém odsávání a filtrace spalin plynových pecí je specifický použitím tepelně izolovaného potrubí, tepelnou izolací filtračního zařízení ventilátoru i výduchového komínu. Filtrační médium látkového filtru je voleno z materiálu odolávajícího vysoké teplotě, nejčastěji s odolností do 200°C.

Rekuperace spalin

Pro ochlazení spalin od plynových tavících pecí je vhodné použít systém rekuperace tepelné energie. Rekuperace spalin je realizována instalací tepelného výměníku do cesty spalin před filtrační zařízení. Trubkový rekuperátor zajistí ochlazení spalin na teplotu vhodnou pro použití látkového filtru a umožňuje využít získané teplo například pro předehřev spalovacího vzduchu či pro vzduchotechnické vytápění objektu či pro předehřev TUV.

odpraseni-slevaren-prasnost.jpg

Opracování odlitků

Značná prašnost vzniká při obrábění odlitků například pálením kyslíko-acetylenovým plamenem či při očišťování odlitků od nánosů slévárenského písku. Snižování prašnosti na těchto pracovištích zajišťujeme návrhem vhodných odsávacích přípravků, zákrytů a kabin ve spojení s látkovým filtračním zařízením. Z velké části aplikací je možno přefiltrovaný vzduch vracet zpět do pracovních prostor a nepůsobit tak odsáváním deficit vzduchu ve výrobní hale.

Odsávání pískového hospodářství

Odsávání pískového hospodářství ve slévárnách je jednou z nejdůležitějších aplikací odsávání a filtrace vzduchu. Navrhujeme odsávání pro vytloukací rošty, chladničky písku, vibrační třídiče přesypy pásových dopravníků a odvzdušnění zásobníků písku. Filtrační zařízení jsou specifická vysokým zatížením abrazivního prachu. Přefiltrovaný vzduch za filtrační technologií bývá často vracen zpět do pracovních prostor.

bottom of page