top of page
Energoflex-odsavani-pilin.jpg

Dřevozpracující provozy

Specializujeme se na projektování a realizace systémů odsávání pilin od dřevoobráběcích strojů. Navrhujeme odsávání katrů, pil, automatických výrobních linek.

Odsávání automatických výrobních linek

Pro odsávání automatických výrobních linek, nebo také dřevozpracujících provozů a větším počtu pracovních strojů navrhujeme centrální odsávací systémy pro nepřetržitý provoz. Při jejich návrhu je nutné pracovat s maximálním možným souběhem pracovních strojů a požadovaným odsávacím výkonem pro každý jednotlivý stroj. Zde je nutné vnímat skutečnost, že hodnoty požadovaného odsávacího výkonu pro jednotlivé stroje uváděné jejich výrobci jsou často poddimenzované a je nutné počítat s vyšším než požadovaným odsávacím výkonem.
Centrální odsávací jednotka je většinou řízena pomocí systému regulace odsávacího výkonu podle počtu aktuálně pracujících strojů. Jednotlivé odsávací větve jsou poté při nečinnosti stroje od systému odsávání odděleny uzavíracími klapkami.

explozni-prach-odsavani.jpg

Explozní prach

Dřevěný prach je explozní a hořlavý a je proto nutné při jeho odsávání řešit důležitou problematiku a tou je odsávání explozního prachu.
Exploze prachu může nastat v kterémkoliv místě odsávacího systému, který je znečištěn vrstvou prachu. Proto je důležité dodržovat při návrhu a samotné realizaci prováděcí projekt, kde jsou odsávací větve navrženy pro vyšší rychlosti odsávání, než je běžné. Také samotné filtrační zařízení musí být náležitě vybaveno prvky protiexplozní ochrany se správnou certifikací a pracovní postupy při montáži musí být jasně doložitelné.

Rekuperace

Rekuperace odsávaného vzduchu z dřevozpracujících závodů probíhá obdobně, jako u ostatních průmyslových systémů filtrace. Moderní systémy odsávání umožňují vysokou třídu filtrace a je tedy možné přefiltrovaný vzduch přivádět v zimním období zpět do výrobních prostor pro úsporu nákladů na vytápění.

bottom of page