top of page
rekuperace-odpadniho-tepla.jpg

Rekuperace

Průmyslová vzduchotechnika bez obav

Specializujeme se především na řešení využití odpadního tepla v průmyslovém odvětví. Stavebním kamenem naší myšlenky je skutečnost, že každý výduch či komín odvádí vzdušninu o určitém množství a energii z prostoru haly. Vzniklý deficit je nutné doplnit.
Přinášíme řešení využití technologického tepla pro vytápění, přívod vzduchu, předehřev procesního vzduchu a další aplikace.

rekuperace-vzduchu.jpg

Energetické studie

Základním kamenem pro zpracování energetických studií je kvalitní, přesné a dlouhodobé měření energetického potenciálu. Cílem při zpracování studie je představit zákazníkovi hlavní informace o možnostech využití odpadního tepla, výpočty energetických úspor, kalkulace nákladů a výpočet návratnosti investice. Výstupem energetické studie je doporučení zdali je vzhledem k návratnosti investice výhodné do rekuperace investovat.
 

Jednou s hlavních činností společnosti ENERGOFLEX je zpracování energetických studií hospodaření s odpadním teplem z technologických výduchů.
 

Studii zahajujeme získáním relevantních dat během provozu technologického zařízení. Předmětem našeho zájmu jsou především údaje o množství, teplotě a vlhkosti spalin v jednotlivých pracovních fázích zařízení.
 

Veškerá data získáváme měřením, pomocí měřící ústředny, kterou na místo měření instaluje náš technik. Měření probíhá v závislosti na provozu technologického zařízení obvykle 5 až 7 pracovních dnů.

Oblasti využití průmyslové rekuperace

znak_barev_na_bila%20_edited.png

Energie přefiltrovaného vzduchu

Instalace rekuperačního výměníku do cesty přefiltrovaného vzduchu pro vyrovnání vzduchového a teplotního deficitu.

znak_barev_na_bila%20_edited.png

Odpadní teplo kompresorů

Optimalizace rozvodů odpadního tepla, vznikajícího při provozu kompresových stanic pro využití v letním a zimním období.

znak_barev_na_bila%20_edited.png

Využití technologieckého tepla

Návrh a realizace průmyslových výměníků do cest technologických výduchů pro úsporu energetických nákladů výrobního procesu.

znak_barev_na_bila%20_edited.png

Rekuperace spalin

Aplikace průmyslových, vysokoptenciálních rekuperátorů pro předenřev spalovacího vzduchu a možnost využití látkových filtrů.

znak_barev_na_bila%20_edited.png

Využití tepla chladičů

Řešení rozvodů odpadního tepla, vznikajícího při provozu průmyslových chladičů pro využití v letním a zimním období.

rekuperace-vzduchotechnika.jpg
bottom of page