top of page
odsavani-prachu-brusirny.jpg

Brusírny

Zpracováváme a realizujeme projekty odsávání od strojových brusek, brusíren, brousících a leštících automatů s prioritou úspory elektrických energií a rekuperace tepla.

Odsávání ručních brousících pracovišť

Odsávání ručního pracoviště broušení vyžaduje u svého návrhu kreativní postup při určení správného poměru mezi dostatečným odsávacím výkonem a cenou investice do odsávací a filtrační technologie. Při ručním broušení vzniká značné množství těžkých a rozměrných částic prachu, které díky své vysoké hmotnosti potřebují velké množství odsávacího výkonu.
Použití zákrytů a odsávacích digestoří na správných místech usnadňuje odsávacímu zařízení práci a je díky jejich správnému použití možné dosáhnout optimálního množství odsávacího výkonu a velikosti filtračního zařízení.

odsavani-brousicich-automatu.jpg

Odsávání brousících automatů

Odsávání prachu z brousících automatů je ve většině případů jednodušší, než odsávání ručních pracovišť, neboť jsou často umístěny v uzavřených boxech nebo komorách. Díky tomu je možné volit nižší hodnoty odsávacího výkonu při zachování kvalitního stupně odsátí prachových částic.

Abraze v potrubí

Při procesu broušení vznikají prachové částice o značné hmotnosti a díky ostrým hranám vzniklým při oddělení z opracovaného výrobku způsobují v potrubí abrazi jeho materiálu. Při zpracování návrhu odsávacích tras je důležitá správná volba odsávacích rychlostí, kdy při nižších rychlostech je abraze nižší. Protipólem nízké rychlosti v odsávacím potrubí a snížení abraze je ale riziko zanášení potrubních tras z důvodu usedání těžkých částic prachu, především potom v nevhodně navržených tvarovkách a odbočkách potrubí.

centralni-odsavaci-system.JPG.jpg

Centrální odsávací systémy

Pro odsávání brousících pracovišť, kde pracuje větší množství pracovníků najednou, nebo při odsávání broušení rozměrných dílů (např. celých konstrukcí vagónů či autobusů) je možné navrhnout centrální odsávací systém zahrnující vysokopodtlakové odsávací a filtrační zařízení napojené na systém odsávacích tras s hadicemi uzpůsobenými k napojení do samotných ručních brusek.

Rekuperace přefiltrovaného vzduchu

Pro všechny způsoby odsávání brusíren navrhujeme a dodáváme systémy s účinným způsobem filtrace a rekuperace odsátého vzduchu pro minimalizaci provozních nákladů.

bottom of page