top of page

Projekce průmyslové vzduchotechniky

Připravíme pro vás projektovou dokumentaci

Zpracování kvalitní projektové dokumentace je jeden ze základních pilířů hodnotné investiční akce. Při samotné tvorbě projektové dokumentace se opíráme o dlouholeté zkušenosti s projekty a dodávkami jak v oblasti průmyslové vzduchotechniky, tak oblastech dalších.

Samozřejmostí je zpracování všech stupňů projektové dokumentace, včetně služeb autorského dozoru, případně technického dozoru investora.

projekce-vzduchotechniky-Energoflex.jpg

Koncepční studie

Základní vize je někdy obtížné uchopit. Obraťte se na nás a my vám pomůžeme s vytvořením základních návrhů, ve kterých se lépe zorientujeme.

Předprojektová příprava

Seznámíme se s přáním investora, provedeme jejich analýzu s ohledem na dané finanční, prostorové a časové možnosti a objasníme si základní cíle s objednatelem.

Energoflex-projekce-vzt.JPG.jpg
Energoflex-projektova-dokumentace.PNG.pn

Projektová dokumentace

Každá stavba musí být postavena či rekonstruována na základě Projektové dokumentace. Kvalitní projekt je největší úspora na celé investiční akci.

bottom of page