Oblasti využití
průmyslové rekuperace

Specializujeme se především na řešení využití odpadního tepla v průmyslovém odvětví.
Stavebním kamenem naší myšlenky je skutečnost, že každý výduch či komín odvádí
vzdušninu o určitém množství a energii z prostoru haly. Vzniklý deficit je nutné doplnit.
Přinášíme řešení využití technologického tepla pro vytápění, přívod vzduchu,
předehřev procesního vzduchu a další aplikace.

Šipka u nadpisu růžováOblasti využití průmyslové rekuperace

Rekuperace - Energie přefiltrovaného vzduchu
Energie přefiltrovaného vzduchu
Instalace rekuperačního výměníku do cesty přefiltrovaného vzduchu pro vyrovnání vzduchového a teplotního deficitu.
Rekuperace - Odpadní teplo kompresorů
Odpadní teplo kompresorů
Optimalizace rozvodů odpadního tepla, vznikajícího při provozu kompresových stanic pro využití v letním a zimním období.
Rekuperace - Využití technologického tepla
Využití technologického tepla
Návrh a realizace průmyslových výměníků do cest technologických výduchů pro úsporu energetických nákladů výrobního procesu.
Rekuperace - Rekuperace energie spalin
Rekuperace energie spalin
Aplikace průmyslových, vysokoptenciálních rekuperátorů pro předenřev spalovacího vzduchu a možnost využití látkových filtrů.
Rekuperace - Uplatnění tepla chladičů
Uplatnění tepla chladičů
Řešení rozvodů odpadního tepla, vznikajícího při provozu průmyslových chladičů pro využití v letním a zimním období.

Navrhneme pro vás ideální řešení
na základě energetické studie

Základním kamenem pro zpracování energetických studií je kvalitní, přesné a dlouhodobé měření energetického potenciálu. Cílem při zpracování studie je představit zákazníkovi hlavní informace o možnostech využití odpadního tepla, výpočty energetických úspor, kalkulace nákladů a výpočet návratnosti investice. Výstupem energetické studie je doporučení zdali je vzhledem k návratnosti investice výhodné do rekuperace investovat.
Rekuperace Investice
Investice
Investice do rekuperace
je investice do budoucnosti.
Rekuperace Návratnost
Návratnost
Rychlá návratnost
je základem úspěšného projektu.
Rekuperace - Navrhneme pro vás ideální řešení

Šipka u nadpisu zlatáVypracování energetické studie

Jednou s hlavních činností společnosti ENERGOFLEX je zpracování energetických studií hospodaření s odpadním teplem z technologických výduchů.

Studii zahajujeme získáním relevantních dat během provozu technologického zařízení. Předmětem našeho zájmu jsou především údaje o množství, teplotě a vlhkosti spalin v jednotlivých pracovních fázích zařízení.

Veškerá data získáváme měřením, pomocí měřící ústředny, kterou na místo měření instaluje náš technik. Měření probíhá v závislosti na provozu technologického zařízení obvykle 5 až 7 pracovních dnů.

Rekuperace - Návrh řešení

Šipka u nadpisu růžováRealizace

Cílem dodávek a instalací je nejenom snížení energetické náročnosti spotřeb energií a výrazné kvalitativní zlepšení technologií výroby či distribuce energetických médií, ale navržení takového řešení, které je pro investora ekonomicky dosažitelné s ohledem na jeho momentální i budoucí potřeby.
Zaměřujeme se především na realizace zakázek z pozice generálního dodavatele. Našim úkolem je koordinace jednotlivých činností stavby, kontrola kvality prováděných prací a instalované technologie tak, aby byla výsledná realizace ve shodě s projektovou dokumentací a na nejvyšší možné technické úrovni.

Šipka u nadpisu růžová Napište nám

Kontaktujte nás