Filtrace / Odprášení zauhlování

Odprášení zauhlování

Projektová dokumentace odprášení zauhlování kotlů teplárny Zelená Louka ve stupni pro provádění stavby byla realizována pro generálního dodavatele stavby – společnost CIPRES FILTR BRNO, s.r.o.

Projektová dokumentace odprášení ve stupni:

 • dokumentace pro provádění stavby
 • dokumentace skutečného provedení stavby

pro projekt řešící odprášení provozu zauhlování kotlů pomocí látkových filtračních zařízení dodavatele CIPRES FILTR BRNO, s.r.o.

V rámci projektu byla provedena modernizace odprašovací stanice PS03 (stacionárního odsávacího a filtračního zařízení) pro Teplárnu Zelená Louka pro odsávání uhelného prachu z přesypů pásových dopravníků uhlí a odsávání uhelných bunkrů s návratem odloučeného prachu zpět na pásové dopravníky zauhlování nebo do bunkrů.

Návrh řešení systému odsávání a filtrace (tj. zejména světlost potrubí, sací výkony, množství vzduchu a dimenzování filtračních jednotek a filtrů a způsob oklepu filtru), byl volen tak, aby bylo dosaženo bezproblémového odsávání všech požadovaných míst zauhlování a nedocházelo k nežádoucímu usazování prachu v potrubí. Provedení filtračních zařízení ve shodě s normou ATEX.

Filtrační zařízení F1

Filtrační zařízení F1

Parametry filtračního zařízení F1 (nahrazujícího stanici ZL2)

 • Typ CACARM GH 10/2/5/17/Š; RP, OSEX 4M F34 Cu
 • Vzduchový výkon 16 800 m3 / hod.
 • Tlak ventilátoru 3 150 Pa
 • Životnost filtru 20 000 Nhod
 • Tlakový vzduch 18 – 20 Nm3 / hod.
 • Spotřeba energie 400 V / 22,0 kW
 • Instalovaný příkon 400 V / 30,00 kW
 • Počet filtračních elementů 100 x 1,75 m2

Parametry filtračního zařízení F2 (nahrazujícího stanici ZL3)

 

Filtrační zařízení F2

Filtrační zařízení F2

 • Typ CACARM GH 15/1/5/17/Š; RP, OSEX 4M F25 Cu
 • Vzduchový výkon 12 000 m3 / hod.
 • Tlak ventilátoru 3 150 Pa
 • Životnost filtru 20 000 Nhod
 • Tlakový vzduch 15 – 18 Nm3 / hod.
 • Spotřeba energie 400 V / 18,5 kW
 • Instalovaný příkon 400 V / 22,00 kW
 • Počet filtračních elementů 75 x 1,75 m2

 

Opatření při odsávání explozního prachu

Odsávací a filtrační jednotky v úpravě dle ATEX 114

 • explozní, odlehčovací membrány prostupem skrze strop do venkovního prostoru
 • plášť v zesíleném provedení
 • antistatické provedení filtračního média
 • uzavírací členy výsypu v provedení dle ATEX 114

Odsávací potrubí v úpravě dle ATEX 114

 • Ochrana proti šíření zpětné vlny zpět do sacího potrubí.
 • Potrubí v zesíleném provedení.
 • Veškeré spoje přírubové, proklemované Cu páskami, uzemněné kvůli odvodu statické energie.

Systém bezplamenného odlehčení výbuchu FLEX

FLEX

FLEX

Obě filtrační technologie byly vybaveny systémem bezplamenného zařízení pro odlehčení výbuchu FLEX. FLEX garantuje odlehčení výbuchu v uzavřených nebo vnitřních prostorách bez šíření plamene, nebezpečného tlaku a teploty do blízkého okolí, a proto mohou být zařízení a technologie, které jsou umístěna v prostorách s nesnadným přístupem, chráněny bezplamenným odlehčením výbuchu bez zvýšených nákladů na stavební úpravy, které jsou obvykle spojeny s montáží klasického odlehčení.