Připravíme pro vás
projektovou
dokumentaci

Zpracování kvalitní projektové dokumentace je jeden ze základních pilířů hodnotné
investiční akce. Při samotné tvorbě projektové dokumentace se opíráme o dlouholeté
zkušenosti s projekty a dodávkami jak v oblasti průmyslové rekuperace
technologických výduchů (nejčastěji spalin), tak v oblasti průmyslového odprášení.

V rámci projekčních prací zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace

Předprojektová příprava
Seznámíme se s přáním
a potřebami investora, provedeme jejich analýzu
s ohledem na dané finanční, prostorové a časové možnosti
a objasníme si základní cíle
s objednatelem.
Projekt
Každá stavba musí být postavena či rekonstruována
na základě Projektové dokumentace. Kvalitní projekt
je největší úspora na celé investiční akci.
Projekce - Projekční práce

Šipka u nadpisu růžováVyužití odpadních energií

Specializujeme se především na řešení využití odpadního tepla v průmyslovém odvětví. Stavebním kamenem naší myšlenky je skutečnost, že každý výduch či komín odvádí vzdušninu o určitém množství a energii z prostoru haly. Vzniklý deficit je nutné doplnit.
Přinášíme řešení využití technologického tepla pro vytápění, přívod vzduchu, předehřev procesního vzduchu a další aplikace.
Projekce - Využití odpadních energií
Rekuperace vzduchu větrání
Větrání čistých prostor (kanceláře, obytné budovy, haly), společně s instalovaným systémem rekuperace je moderní cesta k úsporám energií.
Průmyslová rekuperace vzduchu
Využití odpadního tepla tavících agregátů, technologických výduchů, nebo třeba jen chladiče vzduchu. Neváhejte se na nás obrátit.

Šipka u nadpisu zlatáPrůmyslová filtrace vzduchu

Svým zákazníkům zajišťujeme projekty a dodávky kvalitních filtračních systémů pro průmyslové aplikace, které svojí konstrukcí vyhovují požadavkům pro rozsáhlé způsoby využití.
Brusírny
Zpracováváme a realizujeme projekty odsávání od strojových brusek, brusíren, brousících a leštících automatů s prioritou úspory elektrických energií a rekuperace tepla.
Svařovny
Projektujeme a dodáváme systémy odsávání a filtraci svařovacích dýmů ve svařovnách. Specializujeme se na podstropní odsávání svařoven, odsávání robotických i ručních pracovišť.
Slévárny
Navrhujeme a dodáváme systémy odprášení jak elektrických, tak plynových tavících pecí, odprášení pískového hospodářství, odsávání tryskačů, pálících pracovišť.
Dřevozpracující provozy
Specializujeme se na projektování a realizace systémů odsávání pilin od dřevoobráběcích strojů. Navrhujeme odsávání katrů, pil, automatických výrobních linek.
Uhlí a koks
Máme zkušenosti s realizacemi systémů odprášení uhelného hospodářství, zauhlování, přesypů pásových dopravníků, technologiemi zpracování koksu.
Potraviny
Projektujeme a dodáváme specifické odprašovací systémy explozních potravinářských prachů, odprášení zásobních sil, odsávání prachu od výrobních linek a zpracovatelských procesů.

Zajišťujeme komplexní služby

Pro své zákazníky zajišťujeme inženýrskou činnost a zpracování všech stupňů projektové dokumentace staveb včetně studií a koncepcí.

Při zpracování projektové dokumentace s efektivním zahrnutím nejmodernějších technologií vždy klademe důraz na dispoziční možnosti zákazníka s ohledem na snahu o snížení investičních nákladů při samotné realizaci.

Šipka u nadpisu růžová Napište nám

Kontaktujte nás