• Petr Vyhlas

Využití odpadního tepla tavících pecí

Siemens, s.r.o.

Námi provedeným měřením potenciálu využití odpadního tepla na vytipovaných spalinovodech byla ověřena doměnka investora o zbytečném plýtvání využitelným technologickým teplem. V následné studii jsme navrhli nejvhodnější systém vytápění a určili předpokládanou návratnost investice pro instalaci nových výměníků s výkony 500, 350 a 300 kW.

Realizace probíhající v létě 2016 pro nás byla výzvou zejména kvůli umístění rozměrných a těžkých rekuperátorů do výšky přímo nad tavící pece pod střešní konstrukci.

52 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše