• Petr Vyhlas

Větrání kanálu koksárenské baterie

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

V rámci projektu se řešilo provětrání a přívod čerstvého vzduchu do topných kanálů sloužících k obsluze hořáků koksárenské baterie KB11. Přiváděný čerstvý vzduch slouží ke snížení teploty obsluhou a také jako přívod spalovacího vzduchu k hořákům.


 Vzduchotechnické jednotky (celkem 4) byly umístěny na koncích kanálů a čerstvý vzduch je přiváděn do přívodních kanálů pod topnými kanály. Mezi kanálem přívodním a topným byl umístěn pororošt, který byl částečně zakryt pro lepší rozvod čerstvého vzduchu. Vzduchotechnické větrání topného kanálu je řešeno jako přetlakové.

30 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše